Spejarscouten bekantar sig med skådespelaryrket.

Valikko

Vi bekantar oss med skådespelaryrket


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med skådespelaryrket.

Beskrivning:

Scouten intervjuar en skådespelare eller bekantar sig med en känd skådespelare genom att söka fakta om denna i tidningar eller på internet. Scouten presenterar skådespelaren för patrullen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Annan plats
Längd osa useaa kokousta
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen tar kontakt med en teater om patrullen vill intervjua en skådespelare.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Teater

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Aktiviteten kräver 1-2 möten och eventuellt krävs det att scouterna samlar material på egen tid. Reservera tillräckligt med tid för att presentera arbetena och uppmuntra scouterna att vara kreativa och använda olika uttrycksmedel när de presenterar skådespelaren.

Lägg till tips

Bifoga