Spejarscouten får erfarenhet av en teater.

Valikko

Vi besöker ortens teater


Målsättning:

Spejarscouten får erfarenhet av en teater.

Beskrivning:

Patrullen eller hela åldersgruppen besöker ortens teater eller sommarteater och bekantar sig med teaterns kulisser och garderob.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats åldersgruppsträff Annan plats
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen tar kontakt med teatern och utreder möjligheten att få besöka teatern under en övning eller få en guidning bakom kulisserna och i garderoben.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Teater

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Insrtruktioner: Patrullen kan utföra aktiviteten ensam, tillsammans med en annan patrull eller tillsammans med hela åldersgruppen. Informera scouterna och deras föräldrar om tidpunkt, plats och eventuellt pris och betalningssätt. Gå på förhand igenom gemensamma ordningsregler inför besöket. Ni kan också på förhand fundera ut intressanta frågor att ställa.

Lägg till tips

Bifoga