Scouten känner till spejarscouternas ideal och löfte. Patrullen erbjuder en trygg miljö för varje patrullmedlem.

Valikko

Vi gör upp regler för patrullen


Målsättning:

Scouten känner till spejarscouternas ideal och löfte. Patrullen erbjuder en trygg miljö för varje patrullmedlem.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med spejarscouternas ideal och förbereder sig för löftesgivningen. Utgående från löftet och idealen funderar patrullens medlemmar på sina rättigheter och skyldigheter och gör upp gemensamma regler för patrullen. Under mötet förs en diskussion om vilka rättigheter och skyldigheter varje enskild patrullmedlem har. Tillsammans diskuteras också vilka patrulledarens och patrullansvarigas ansvar, rättigheter och skyldigheter är.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper patrullen att komma igång med sin verksamhet och i att förstå idealen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Patrullens regler

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bekanta er med spejarscouternas löfte och ideal. Hurudana rättigheter borde alla patrullmedlemmarna ha? Fundera över hurudana rättigheter som skapar en trygg och samarbetsvillig patrull var alla känner sig trygga och kan prata om sina egna tankar. Som exempel på dessa rättigheter är rätten att bli bemött med respekt, att få uttrycka sina känslor, att få byta åsikt och ha rätt till att göra misstag och fel. Samla alla rättigheter på ett stort papper antingen i mindre grupper eller hela patrullen tillsammans. Rättigheter innebär även skyldigheter. Rättigheter är dyrbara och för att få dem bör man också ge något. Fundera över vilka skyldigheter som följer de olika rättigheterna. Rättigheten att bli hörd innebär en skyldighet att lyssna och respektera de andra. Skriv även upp de skyldigheter som ni kommit fram till. Efter detta samlas scouterna i mindre grupper för att bereda ett förslag på rättigheter och skyldigheter som sedan skrivs upp i loggboken eller på en plansch som patrullens regler. Varje patrullmedlem godkänner reglerna genom att skriva under med sin namnteckning eller genom att trycka sitt fingeravtryck. Diskutera slutligen hur ni övervakar att reglerna följs och vad konsekvenserna är ifall någon bryter mot reglerna.

Spela ett bekant brädspel till exempel Afrika stjärna. En del av spelarna får inga pengar i början av spelet medan resten får mycket pengar. Spelledaren hittar på en massa konstiga regler och berättar dem under spelets gång. ”Du får röra dig 10 steg framåt för att din spelknapp är röd”, ”Banken tar din förmögenhet för att du kom på bankens ruta”, ”Du fick en diamant men den är ingenting värd eftersom den är förfalskad”. Till slut diskuteras hur det kändes att spela med regler som hela tiden förändrades och som var orättvisa. På mötet kan patrullen också göra delar av aktiviteten Vi-anda.

Lägg till tips

Bifoga