Målet är att förbättra och fördjupa patrullens vi-anda samt att få eventuella nya medlemmar att känna sig som en del av gruppen.

Valikko

I vår patrull


Målsättning:

Målet är att förbättra och fördjupa patrullens vi-anda samt att få eventuella nya medlemmar att känna sig som en del av gruppen.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att bygga upp patrullens vi-anda och också ta i akt eventuella nya patrullmedlemmar. I praktiken byggs vi-andan upp genom att scouterna funderar på patrullens starka och svaga sidor samt övar sig att ge och ta emot feedback.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen kan vid behov delta i övningarna och således lära känna scouterna bättre.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi-anda

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Skriv en namndikt om varje patrullmedlem i loggboken eller på hemsidan. Syftet med dikten är att hitta ett positivt ord som beskriver scouten för varje bokstav i dennes namn. Till exempel Ada kan vara Alltid Duktig Ansvarsfull.

Tillverka en affisch som berättar om patrullens starka sidor. Mitt på pappret ritas en fyrkant, där tre egenskaper som alla i patrullen har skrivs upp. Därefter ritas det runt fyrkanten ett lika stort fält för alla patrullens medlemmar. I fältet skrivs patrullmedlemens namn och tre egenskaper som endast denna patrullmedlem har.

Varje patrullmedlem får som uppgift att välja en annan person i patrullen enligt de angivna kriterierna genom att sätta sin högra hand på denna persons axel. De angivna kriterierna ska vara positiva och lekledaren bör se till att alla blir valda under lekens gång. Exempel för valkriterier: Den personen som jag lärde känna först. Den personen som också kan vara tyst. Den personen som: Jag helst skulle grunda en cirskusskola/ett café/en resebyrå med. Den personen som: Jag skulle vilja ha som livvakt/frisör/någon som lyssnar på mina besvär/hjälp i bilaffären. Den personen som: Jag tycker att är modig/påhittig/uppmuntrande/rättfärdig/leende/flitig.

Var och en får en tom lapp fastklistrad på sin rygg. Sedan skriver scouterna positiva egenskaper på varandras lappar. Ledaren ser till att feedbacken är positiv och att alla får feedback. Efter detta funderar antingen alla tillsammans eller varje patrullmdelem var för sig på följande frågor: Hur kändes det att skriva ner positiva saker om de andra? Vad fick du reda på om dig själv som du inte hade kommit att tänka på?

Kombinera gärna denna aktivitet med aktiviteten Patrullens regler. I alla övningarna är det viktigt att komma ihåg att den givna feedbacken ska vara konstruktiv och positiv och att alla patrullmedlemmarna ska få känna sig delaktiga och viktiga för patrullens verksamhet och existens. Dela gärna ut ansvarsuppgifter under etappen till patrullmedlemmarna. Dessa uppgifter ska motsvara scoutens starka sidor. Ansvarsuppgifterna kan vara att uppdatera hemsidorna, att fungera som patrullens kassör, att ha ansvar för mellanmål eller att ansvara för loggbokens illustrationer.

Lägg till tips

Bifoga