Målet är att förbättra och fördjupa patrullens vi-anda samt att få eventuella nya medlemmar att känna sig som en del av gruppen.

Valikko

Jag och patrullen


Målsättning:

Målet är att förbättra och fördjupa patrullens vi-anda samt att få eventuella nya medlemmar att känna sig som en del av gruppen.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att bygga upp patrullens vi-anda och också att ta i akt eventuella nya patrullmedlemmar. I praktiken byggs vi-andan upp genom att scouterna funderar på patrullens starka och svaga sidor samt övar sig i att ge och ta emot feedback. Dessutom funderar scouten över sina egna starka sidor.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Kårlokalen Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen kan vid behov delta i övningarna och således lära känna scouterna bättre.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi-anda

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spegel: Vad ser du? Beskriv dig själv med fem ord.. Kunskapssäcken: Skriv i säcken upp olika kunskaper och färdigheter som du har. Du kan också rita pilar som visar på olika ord och skriva in vilka andra som också tycker att denna kunskap eller färdighet är din starka sida.. Mina svagheter: Skriv i den andra säcken upp dina svaga sidor. Du kan också rita pilar som visar på olika ord och skriva in vilka andra som också tycker att det är din svaghet. Sträcka under de svagheter som du gärna skulle ändra på.. Drömsäcken: Skriv i säcken upp sådana saker som du skulle vilja lära dig.

Detta spel kan genomföras som en spårning i kårens närmiljö. Varje scout utför banan indivduellt och samtal med de övriga är tillåtet endast i nödsituationer. Varje patrullmedlem får ett papper med bilder där han sedan fyller i textdelen och de egna tankarna.

Lägg till tips

Bifoga