Målet är att förbättra och fördjupa patrullens vi-anda samt att få eventuella nya medlemmar att känna sig som en del av gruppen.

Valikko

Vår patrull är den bästa patrullen!


Målsättning:

Målet är att förbättra och fördjupa patrullens vi-anda samt att få eventuella nya medlemmar att känna sig som en del av gruppen.

Beskrivning:

Scouterna lär sig något nytt om varandra. Istället för bekantskapslekar görs olika och mer utmanande samarbetsövningar. Dessutom erbjuds de nya spejarscouterna ett tillfälle att avlägga scoutlöftet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen kan vid behov delta i övningarna och således lära känna scouterna bättre.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi-anda

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Kombinera gärna denna aktivitet med aktiviteten Patrullens regler. När scouterna redan känner varandra kan patrullen bekanta sig med varandra på ett nytt sätt. Till exempel kan scouterna berätta sådana saker om sig själv som de tror att de andra inte ännu vet. Alternativt kan en scout presentera en annan för resten av gruppen. Från namnlekarna kan man gärna gå över till mer krävande samarbetsövningar, där patrullen måste klara sig ur svåra situationer tillsammans. Olika tillitslekar är också bra för att bygga upp gruppandan. Tillitslekar är till exempel att falla i en annans famn från stående, att komma över ett hus eller ett skjul tillsammans i grupp eller att komma igenom en repbana. Lekar i vilka en patrullmedlem har ansvar över hela gruppen fungerar också bra som tillitslekar, till exempel leken snöstorm där patrullen ställer sig på ett led med ögonen förbundna. En i patrullen leder de andra tryggt framåt utan att använda ord. Tips på olika lekar hittar du i materialet om pauserna eller i kapitlet 1.5.5. Lekar.

Lägg till tips

Bifoga