Spejarscouten lär sig att informera om en utfärd.

Valikko

Vi informerar före och efter utfärden


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att informera om en utfärd.

Beskrivning:

Spejarscouten skriver ett infobrev till föräldrarna och skriver efteråt om utfärden i patrullens loggbok.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd osa kokousta
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen övervakar patrulledarens och spejarscouternas arbete.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Information

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Diskutera tillsammans vad, varför och hur man informerar om utfärder åt föräldrarna.

Lägg till tips

Bifoga