Spejarscouten lär sig grunderna i att informera.

Valikko

Vi informerar kårchefen och berättar om evenemanget i kårens media


Målsättning:

Spejarscouten lär sig grunderna i att informera.

Beskrivning:

Patrullen informerar kårchefen om evenemanget och om programmet. Dessutom gör patrullen en grej till kårtidningen, någon webbplats eller anslagstavlan.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd monta kokousta
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Information

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Diskutera tillsammans om varför man informerar kårchefen om utfärder och på vilka olika sätt man kan informera de andra kårmedlemmarna om utfärden. Förverkliga det som passar patrullen bäst

Lägg till tips

Bifoga