Spejarscouten lär sig grunderna i att informera.

Valikko

Vi skriver om evenemanget i media utanför kåren


Målsättning:

Spejarscouten lär sig grunderna i att informera.

Beskrivning:

Spejarscouten skriver om utfärden i en krets- eller riksomfattande publikation.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd monta kokousta
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Information

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Hur kan man berätta om utfärden för en stor publik? Hurdan är en bra tidningsartikel?

Lägg till tips

Bifoga