Spejarscouten klarar av att fungera i en liten grupp och får erfarenhet av att leda en sådan.

Valikko

Jag ansvarar för ett av utfärdens delområden


Målsättning:

Spejarscouten klarar av att fungera i en liten grupp och får erfarenhet av att leda en sådan.

Beskrivning:

Spejarscouten ansvarar tillsammans med sitt par för ett delområde i programmet, till exempel maten, ekonomin, programmet, transporten eller verktygen. Dessutom planerar patrullen utfärdens schema tillsammans med en vuxen så att vätske-, närings- och sömnbehovet beaktas.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd monta kokousta
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att hjälpa till med att göra upp schemat, dela ut ansvarsområden samt med planeringen och förverkligandet enligt behov.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Planering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Planera först utfärdens schema och dela er sedan i små grupper för att planera utfärdens olika delområden. Kom ihåg att hjälpa spejarscouterna att komma igång med uppgiften och försäkra dig om att allt nödvändigt tas i beaktande.

Lägg till tips

Bifoga