Spejarscouten klarar av att fungera i en liten grupp och får också erfarenhet av att leda en sådan.

Valikko

Jag planerar och förverkligar en del av utfärdsprogrammet


Målsättning:

Spejarscouten klarar av att fungera i en liten grupp och får också erfarenhet av att leda en sådan.

Beskrivning:

Spejarscouten planerar, förbereder och förverkligar en del av utfärdsprogrammet, exempelvis lär ut en utfärdsfärdighet åt resten av patrullen. Dessutom planerar patrullen utfärdens dagsprogram tillsammans med lotsen så att vätske-, närings- och sömnbehovet beaktas.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att hjälpa patrulledaren och spejarscouterna att hitta en lämpligt utmanande uppgift för var och en och att hjälpa till med planerandet av tidtabellen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Planering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Planera tillsammans med hela patrullen utfärdens program och ge varje spejarscout en lämplig uppgift att planera och förverkliga. Kom ihåg att hjälpa spejarscouterna att komma igång med uppgiften och försäkra dig om att allt nödvändigt tas i beaktande.

Lägg till tips

Bifoga