Spejarscouten klarar av att fungera i en liten grupp och får också erfarenhet av att leda en sådan.

Valikko

Min patrull planerar hela utfärden och förverkligar den


Målsättning:

Spejarscouten klarar av att fungera i en liten grupp och får också erfarenhet av att leda en sådan.

Beskrivning:

Spejarscouten ansvarar för ett delområde i programmet, till exempel maten, ekonomin, programmet, transporten eller verktygen. Dessutom planerar patrullen utfärdens schema tillsammans med en vuxen så att vätske-, närings- och sömnbehovet beaktas.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd monta kokousta
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att vid behov hjälpa till med planering och förverkligande och kontrollera att allt väsentligt tagits i beaktande.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Planering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Planera först tillsammans utfärdens program och ge sedan var och en ett lämpligt delområde att planera och förverkliga. Kom ihåg att hjälpa spejarscouterna att komma igång och kontrollera att allt nödvändigt tas i beaktande.

Lägg till tips

Bifoga