Spejarscouten kan planera den egna patrullens verksamhet.

Valikko

Vi planerar ett lägerprogram


Målsättning:

Spejarscouten kan planera den egna patrullens verksamhet.

Beskrivning:

Spejarscouten deltar i planerandet av ett lägerprogram tillsammans med en ledare

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen är med för att hjälpa patrulledaren och patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Planering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen planerar utfärdens dagordning tillsammans med lotsen så att den tar i beaktande vätske-, närings- och sömnbehovet, start- och hemkomsttiden, måltiderna och lägerprogrammet.

Lägg till tips

Bifoga