Spejarscouten förstår vad som kan utgöra hälsorisker på ett läger.

Valikko

Säkerhetskartläggning


Målsättning:

Spejarscouten förstår vad som kan utgöra hälsorisker på ett läger.

Beskrivning:

Patrullen funderar under ett möte (som kan innehålla vilka som helst aktiviteter) eller en utfärd på olika säkerhetsrisker och vad som kan tänkas hända

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Annan plats Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Säkerhet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga