Spejarscouten lär sig göra konstruktioner med hjälp av träpluggar och upprätthåller gamla färdigheter som bearbetning av trä med kniv, yxa och såg.

Valikko

Lägerpall


Målsättning:

Spejarscouten lär sig göra konstruktioner med hjälp av träpluggar och upprätthåller gamla färdigheter som bearbetning av trä med kniv, yxa och såg.

Beskrivning:

Spejarscouten bygger ensam eller tillsammans med en kompis en lägerpall där han använder träpluggar. Patrulledaren övervakar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff
Längd monta kokousta
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen utbildar patrulledaren vid behov.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga