Spejarscouten lär sig nya knopar för gammalt bruk.

Valikko

Nya versioner


Målsättning:

Spejarscouten lär sig nya knopar för gammalt bruk.

Beskrivning:

Patrullen lär sig nya knopar som används till samma ändamål som de gamla.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd osa kokousta
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Knopar och rep

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Öva på knopar som passar till följande situationer: Stoppknop ( i stället för åttan en större, exempelvis Ashleys knop) Sammanfogandet av två linor av mycket olika tjocklek (exempelvis skotstek) Kasttyngd (exempelvis kastlineknop eller apnäve) En dragknut för tältpinne En stek för att binda samman tältpinnar Att binda ett rep vid ett däck (exempelvis Carricksteken) Sammanbindningsknop (till exempel dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part)

Olika knopar har olika egenskaper. Då man övar knoparna ska situationen göras så levande som möjligt: Patrullen är ute och tävlar i att dra en stock. Repet fästs med en timmerstek som håller då stocken dras i längdriktning. Man fäster ett rep vid ankarringen och kastar loss ankaret. Knopen måste hålla under våta och slemmiga förhållanden.

Lägg till tips

Bifoga