Spejarscouten lär sig att göra knoparbeten.

Valikko

Prydnadsknopar och knoptavla


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att göra knoparbeten.

Beskrivning:

Spejarscouten gör exempelvis ett pannunderlag med prydnadsknopsteknik. Patrullen kan också göra en knoptavla tillsammans.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd osa useaa kokousta
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Knopar och rep

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

I stället för att använda er av en färdig mall kan man planera egna mallar och göra ändringar i beskrivningar man hittar i böcker. Då ni gör en knoptavla, bläddra i en knopbok, ur vilken alla väljer en egen knop. Alla slår sin knop, som fästs vid tavlan. Skriv knopens namn bredvid den. Ni kan också trolla med rep.

Lägg till tips

Bifoga