Spejarscouten repeterar gamla surrnings- och konstruktionskunskaper samt samarbete med patrullen.

Valikko

Tillfällig konstruktion


Målsättning:

Spejarscouten repeterar gamla surrnings- och konstruktionskunskaper samt samarbete med patrullen.

Beskrivning:

Patrullen bygger tillsammans en större konstruktion med spiror och surrningar, exempelvis lägerport, utsiktstorn, matsal, eller annan konstruktion som kräver hela patrullens insats. Repetera tvärsurrning och kryssurrning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger Utomhus
Längd päivä
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Det är lätt att göra till exempel en smörkniv, slev, sked, barkbåt, fågelholk och kaminlabb. Medelsvåra projekt är pilbåge, träbåt, snurra och sälgpipa. Svåra projekt är kastspjut, katapult, sälgpipa och träkedja. Andra idéer är att dekorera lägerporten, göra och dekorera en scoutstav eller tälja en maskot av trä till patrullen.

Med lägerpyssel avses så pass enkelt arbete att en kniv och en bit trä räcker som redskap. Dessutom bör projektet vara sådant att det är lätt att lägga till sidan och återuppta senare. Alternativ är till exempel träsked, pilbåge, kastspjut och katapult. Utanför lägret kan man ha spjutkastningstävling

Lägg till tips

Bifoga