Scouten lär sig ordna ett upplevelserikt lägerbål.

Valikko

Lägerbål för äventyrsscouterna 1


Målsättning:

Scouten lär sig ordna ett upplevelserikt lägerbål.

Beskrivning:

Patrullen ordnar lägerbål. Scouten sköter ett lämpligt stort uppdrag tillsammans med en kompis. Scouterna deltar i och förverkligar programnummer parvis.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen ser till att lägerbålsprogrammet är scoutigt och inte till exempel innehåller sådana lekar där man gör andra till åtlöje. Vid behov handleder lotsen planeringen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bekanta er med lägerbålets uppbyggnad. Bestäm om lägerbålet ska ha ett speciellt tema och dela ut uppgifter. Kom ihåg att huvudsaken i uppgiften är att genomföra lägerbålet och inte att planera det. Programmet kan väljas tillsammans med hela patrullen medan ansvarspersonerna i par kan planera och leda en given del av programmet.

Exempel på uppgifter som kan delas ut åt paren: Lägerbålets öppning Programnummer: sketch, tävling, sång, lek, rop Lägerelden. Ved, säkerhet, släckningsvatten Mat som hör till lägerbålet (korvgrillning, chokobananer) och praktiska förberedelser som har med det att göra. Förberedelser av lägerbålsplatsen (eldstad, scen, läktare med eventuellt regnskydd)

Lägg till tips

Bifoga