Scouten lär sig ordna ett upplevelserikt lägerbål.

Valikko

Lägerbål för äventyrsscouterna 4


Målsättning:

Scouten lär sig ordna ett upplevelserikt lägerbål.

Beskrivning:

Patrullen ordnar lägerbål för äventyrsscouterna. Scouten sköter ett lämpligt stort uppdrag samt deltar i lägerbålet och förverkligar ett programnummer.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen ser till att lägerbålsprogrammet är scoutigt och inte till exempel innehåller sådana lekar där man gör andra till åtlöje. Vid behov hjälper han med att hitta den bästa uppgiften för var och en. Han handleder scouterna och ger dem respons.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Exempel på ansvarsuppgifter: Leda programnummer: sketch, tävling, sång, lek, rop. Lägerelden under lägerbålet: att hålla elden brinnande och se till säkerheten, släckningsvatten. Förbereda och tända lägerelden. Ved och tände, tändstickor Maten för lägerbålet (t.ex. korvgrillning): korv, senap, tallrikar, papper, grillstickor, sopsäckar..) Lägerbålsplatsen: en säker eldstad, scenen, läktare med eventuellt regnskydd. Lägerbålsledaren

Bekanta er med lägerbålets uppbyggnad. Bestäm om lägerbålet ska ha ett speciellt tema och dela ut ansvarsuppgifter. Nöj er inte med färdiga programnummer utan försök planera egna mer speciella spektakel (egna rop, nya ord till gamla sånger, ett musikuppträdande, egna sketcher med mera). Patrullen planerar programstommen tillsammans. Varje patrullmedlem får sedan ett eget ansvarsuppdrag. Scouten förverkligar alltså själv sin egen uppgift men kan använda sig av assistenter. Var och en bär ansvar för att den egna uppgiften blir gjord.

Lägg till tips

Bifoga