Scouten upplever naturens storhet.

Valikko

Ensam i naturen


Målsättning:

Scouten upplever naturens storhet.

Beskrivning:

Patrullmedlemmarna söker upp en egen plats i naturen och drar sig tillbaka dit för att tänka och fundera i 30-60 minuter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger Utomhus
Längd osa kokousta
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen har en viktig uppgift: att se till att scouterna efter övningen diskuterar de känslor den ensamma stunden väckte. Det behövs ofta hjälp av en vuxen för att få igång diskussionen. Diskussionen kan till exempel föras vid lägerbålet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En stilla stund

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullmedlemmarna får i uppgift att söka sig en egen plats i närheten där de sätter sig ner och förundrar sig över naturen. Patrullen kommer överens om två tider inom vilka patrullmedlemmarna samlas. Ingen får komma till samlingsplatsen tidigare än den första tidpunkten och inte senare än den andra tidpunkten. En visselpipssignal kan vara tecken för att alla ska komma tillbaka. Efteråt är det bra att diskutera om hur det kändes att vara ensam.

Lägg till tips

Bifoga