Scouten kan arrangera stilla stunder och förstår hurudana stunder är meningsfulla och vad allt de kan innehålla.

Valikko

Jag arrangerar en stilla stund i naturen tillsammans med en kompis


Målsättning:

Scouten kan arrangera stilla stunder och förstår hurudana stunder är meningsfulla och vad allt de kan innehålla.

Beskrivning:

Scouten arrangerar tillsammans med ett par en stilla stund i naturen för patrullen eller någon annan grupp.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Annan plats Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En stilla stund

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Utrymmet som ledaren ger deltagarna är viktigt. Under den stilla stunden kan man uppmuntra deltagarna att göra eller uppleva något. Man kan också göra något konkret. Då man håller en stilla stund har alla rätt att hålla fast vid sin egen övertygelse. En stilla stund är en lugn stund bland stressen då man annars har bråttom. Stället, konstruktionerna och de egenhändigt planerade programpunkterna är viktiga. Man kan till exempel delta i byggandet av lägerkyrkan, gå en ljusstig eller hålla en stilla stund på ett ställe högt upp. När man lugnar ner sig och blir tyst är det bra att visualisera orden med föremål.

Lägg till tips

Bifoga