Scouten lär sig att hitta speciella platser ute i naturen och förstår dess symboliska värde.

Valikko

Vi söker upp en trevlig plats i naturen


Målsättning:

Scouten lär sig att hitta speciella platser ute i naturen och förstår dess symboliska värde.

Beskrivning:

Patrullen går och ser på en speciellt vacker och lugnande plats till exempel i närheten av kårlokalen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Utomhus
Längd osa kokousta
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En stilla stund

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga