Scouten lär sig värna och upprätthålla scoutsångtaditionen.

Valikko

Lägerbålshistorier


Målsättning:

Scouten lär sig värna och upprätthålla scoutsångtaditionen.

Beskrivning:

Scouten lär sig berätta korta sagor eller berättelser med egna ord. Sagan eller berättelsen framförs för patrullen eller äventyrsscouterna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan visa exempel.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga