Scouten inser vikten av att upprätthålla lägerbålstraditioner.

Valikko

Rop


Målsättning:

Scouten inser vikten av att upprätthålla lägerbålstraditioner.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med olika sorters rop, övar att leda dem, bekantar sig med historien bakom kårens och patrullens rop och hittar på egna rop till olika situationer.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Försök minnas rop som ni känner till. I scoutsångböcker finns en hel del rop.

Lägg till tips

Bifoga