Scouten lär sig värna om och upprätthålla lägerbålstraditioner.

Valikko

Sketcher


Målsättning:

Scouten lär sig värna om och upprätthålla lägerbålstraditioner.

Beskrivning:

Patrullen övar olika sketcher som passar för lägerbål och väljer ut en som visas utanför patrullen.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger
Längd 10 min
Nivå: 2
Ledarens uppgift:

Lotsen kontaktar vid behov den grupp, till exempel en äventyrsscoutpatrull, som spejarscoutpatrullen uppträder för.

 

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga