Spejarscouten lär sig uppskatta hur mycket och hurudana sopor det föds på ett läger eller en utfärd. Scouten vet hur återvinningen är organiserad i den egna hemkommunen eller staden.

Valikko

Vi återvinner lägrets avfall


Målsättning:

Spejarscouten lär sig uppskatta hur mycket och hurudana sopor det föds på ett läger eller en utfärd. Scouten vet hur återvinningen är organiserad i den egna hemkommunen eller staden.

Beskrivning:

Patrullen sorterar och bär bort soporna från lägret eller utfärden.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger åldersgruppsträff
Längd osa kokousta
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Återvinning på läger

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen får instruktioner om aktiviteten i början av utfärden eller lägret. Dela upp ansvaret mellan patrullmedlemmarna så att någon samlar en viss sorts skräp medan en annan samlar en annan sorts skräp. De som ansvarar för de olika sorterna av skräp kan i slutet av lägret eller utfärden rapportera om skräpmängden till de andra ansvariga. Fundera efter utfärden på hur man kunde minska skräpmängden.

Lägg till tips

Bifoga