Spejarscouten lär sig återvinna sopor i lägerförhållanden.

Valikko

Vi planerar avfallssorteringen på lägret


Målsättning:

Spejarscouten lär sig återvinna sopor i lägerförhållanden.

Beskrivning:

Patrullen funderar före lägret på hur man sköter om lägrets sopsortering. Patrullen planerar och bygger en fungerande sorteringsstation och planerar hur soporna senare avlägsnas från området. Patrullen deltar också i införskaffandet av materialet för sorteringsstationen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger
Längd osa useampaa kokousta
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att se till att den planerade sorteringsstationen är fungerande och går att förverkliga.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Återvinning på läger

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Sök fram information om material som går att sortera och om olika sorteringsstationer.

Lägg till tips

Bifoga