Spejarscouten kan tillreda mat för en större grupp med hjälp av lotsen.

Valikko

Jag lagar en måltid för en större grupp på en lägerspis, i en soppkanon, i en eldgrop eller i en stor gryta över elden


Målsättning:

Spejarscouten kan tillreda mat för en större grupp med hjälp av lotsen.

Beskrivning:

Scouten tillverkar mat för en större grupp på en lägerspis, i en soppkanon, i en eldgrop eller i en stor gryta över elden.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger åldersgruppsträff Annan plats
Längd päivä
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerkök

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga