Spejarscouten lär sig enkel och effektiv kommunikation.

Valikko

Jag bekantar mig med signaleringsutrustning


Målsättning:

Spejarscouten lär sig enkel och effektiv kommunikation.

Beskrivning:

Patrullen tar reda på ifall det finns mobilnät på utfärdsområdet. Patrullen provar på PMR-, VHF-68- eller PR-27-telefoner. Scouterna övar sig på att ge korta meddelanden. Patrullen använder den här sortens kommunikation i samband med en lek.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff Annan plats
Längd osa useampaa kokousta
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Signalering i terrängen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga