Spejarscouten lär sig enkel och effektiv kommunikation.

Valikko

Olika former av signalering


Målsättning:

Spejarscouten lär sig enkel och effektiv kommunikation.

Beskrivning:

Patrullen provar på olika sätt att signalera, till exempel med hjälp av en visselpipa, en trumma, en flagga eller handrörelser. Patrullen funderar tillsammans på var man kan använda sig av de olika signaleringssätten. Till exempel används flaggor i samband med båtar medan visselpipor används i terrängen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff Annan plats
Längd kokous
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Signalering i terrängen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga