Spejarscouten lär sig enkel och effektiv kommunikation.

Valikko

Signalering i patrullen och kåren


Målsättning:

Spejarscouten lär sig enkel och effektiv kommunikation.

Beskrivning:

Patrullen övar på signalering i naturen, alltså hur patrulledaren kan samla ihop patrullen, hur man avslutar en lek eller kallar alla till flagghalning. Scouterna övar på signalering till exempel med hjälp av visselpipor eller på ett för kåren traditionellt sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff
Längd osa kokousta
Nivå: 1
Ledarens uppgift: En äldre ledares auktoritet kan behövas då patrullen kommer överens om de gemensamma signalerna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Signalering i terrängen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga