Spejarscouten anpassar sig till förändringar och accepterar dem. Han förbättrar sina kunskaper i problemlösning och kan anpassa sina kunskaper till det vardagliga livet. Scouten kan använda sina personliga mått till exempel när han bygger lägerkonstruktioner. Detta hjälper också scouten att uppfatta förändringar som sker i den egna kroppen, till exempel längdväxt.

Valikko

Personliga mått


Målsättning:

Spejarscouten anpassar sig till förändringar och accepterar dem. Han förbättrar sina kunskaper i problemlösning och kan anpassa sina kunskaper till det vardagliga livet. Scouten kan använda sina personliga mått till exempel när han bygger lägerkonstruktioner. Detta hjälper också scouten att uppfatta förändringar som sker i den egna kroppen, till exempel längdväxt.

Beskrivning:

Scouten bekantar sig med sina egna personliga mått och lär sig använda sig av dem till exempel när han bygger lägerkonstruktioner.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff
Längd kokous
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppskatta mått

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Mät ut 100m och promenera denna sträcka många gånger i samma takt. Räkna stegmängden för varje gång. Räkna tills sist medeltalet av antalet steg och därifrån medeltalet på stegets längd.

Många scouter växer ännu i denna ålder. Måtten kan uppdateras till exempel på sommarlägret.

Lägg till tips

Bifoga