Spejarscouten förbättrar sina kunskaper i problemlösning och kan anpassa kunskaperna till det vardagliga livet. Scouten kan uppskatta avstånd. Scouten kan uppskatta hur långa sträckor han orkar röra sig till exempel till fots, med cykel eller med skidor.

Valikko

Uppskatta avstånd


Målsättning:

Spejarscouten förbättrar sina kunskaper i problemlösning och kan anpassa kunskaperna till det vardagliga livet. Scouten kan uppskatta avstånd. Scouten kan uppskatta hur långa sträckor han orkar röra sig till exempel till fots, med cykel eller med skidor.

Beskrivning:

Scouten lär sig uppskatta olika avstånd.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Utomhus
Längd osa useampaa kokousta
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppskatta mått

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Avståndet mellan elstolpar är ungefär 30m, denna information kan användas då man uppskattar sträckan som man cyklar eller går.

Repetera de personliga måtten från nivå 1. Patrullmedlemmarna gissar hur lång väg det är från deras hem till skolan, till kårlokalen eller till ett annat ställe dit de ofta tar sig. Kontrollera avstånden med hjälp av ortens karta och se vem som gissat närmast. Uppskatta med hjälp av kartan hurudana avstånd patrullmedlemmarna kan röra sig till fots eller med cykel. Uppskatta sträckan som patrullen har gått under en utfärd.

Lägg till tips

Bifoga