Spejarscouten anpassar sig till förändringar och tillväxt samt accepterar dem. Scouten kan skilja på faktorer som omständigheternas påverkan och den egna verksamheten. Scouten förbättrar sina kunskaper i problemlösning och kan anpassa kunskaperna till det vardagliga livet. Scouten kan uppskatta längd, höjd och bredd samt de egna extremiteternas förhållande till dem.

Valikko

Uppskatta höjd, längd och bredd


Målsättning:

Spejarscouten anpassar sig till förändringar och tillväxt samt accepterar dem. Scouten kan skilja på faktorer som omständigheternas påverkan och den egna verksamheten. Scouten förbättrar sina kunskaper i problemlösning och kan anpassa kunskaperna till det vardagliga livet. Scouten kan uppskatta längd, höjd och bredd samt de egna extremiteternas förhållande till dem.

Beskrivning:

Scouten lär sig uppskatta höjd, längd och bredd.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff
Längd osa kokousta
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppskatta mått

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Repetera de personliga måtten från nivå 1. Uppskatta bredden på ett dike eller en bäck genom att hoppa över den. Vilken är skillnaden då man hoppar med eller utan ryggsäck på ryggen? Mät sedan sträckan som du hoppat. På detta sätt kan patrullmedlemmarna i samband med mötet testa sina gränser: hur långa hopp klarar man av att göra då man ska hoppa över något. Uppskatta höjden på ett träd, en stolpe eller ett hus genom att använda er av mått som ni känner till. Uppskatta bredden på en å till exempel genom att binda en sten i ett rep och kasta över stenen till andra sedan av ån. Gör ett märke i repet och dra tillbaka det och mät avståndet mellan stenen och märket.

Lägg till tips

Bifoga