Spejarscouten vet att omständigheterna och egna aktiviteter påverkar vår uppfattning om tid. Scouten förbättrar sina kunskaper i problemlösning och kan anpassa kunskaperna till det vardagliga livet. Scouten kan uppskatta tid vilket underlättar tidsplaneringen.

Valikko

Uppskatta tid


Målsättning:

Spejarscouten vet att omständigheterna och egna aktiviteter påverkar vår uppfattning om tid. Scouten förbättrar sina kunskaper i problemlösning och kan anpassa kunskaperna till det vardagliga livet. Scouten kan uppskatta tid vilket underlättar tidsplaneringen.

Beskrivning:

Scouten lär sig uppskatta tid.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Längd osa kokousta
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppskatta mått

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Repetera de personliga måtten från nivå 1 och kontrollera om de fortfarande är de samma. Avlägsna alla scouternas klockor i början av mötet eller utfärden. Fråga med jämna mellanrum hur mycket tid scouterna uppskattar att det gått mellan två händelser. Tävla i att uppskatta korta tider, till exempel längden på ett musikstycke. Uppskatta tid då ni lagar mat, till exempel genom att kontrollera hur färdig maten är medan någon annan kontrollerar klockan. Korta övningar: Patrullmedlemmarna håller var sin tidtagare bakom ryggen. Då scouten uppskattar att en minut har gått stannar han klockan. Den som uppskattat närmast vinner.

Lägg till tips

Bifoga