Spejarscouten förbättrar sina kunskaper i problemlösning och kan anpassa kunskaperna till det vardagliga livet. Scouten lär sig ta hand om den gemensamma utrustningen.

Valikko

Jag deltar i höst- eller vårtalko på kårens stuga eller båt


Målsättning:

Spejarscouten förbättrar sina kunskaper i problemlösning och kan anpassa kunskaperna till det vardagliga livet. Scouten lär sig ta hand om den gemensamma utrustningen.

Beskrivning:

Scouten deltar på ett gemensamt talko i kårens lager, på utfärdsstugan eller på kårens båt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Annan plats Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vård av utrustning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga