Spejarscouten lär sig koordination och övar på snabbhet.

Valikko

Fartgrenar


Målsättning:

Spejarscouten lär sig koordination och övar på snabbhet.

Beskrivning:

Patrullen prövar en eller fler grenar där det krävs snabbhet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd osa kokousta
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen ser till att säkerheten uppmärksammas.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Motion i terrängen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Exempel på grenar: kärrfotboll, snöfotboll, pulkaåkning med mera.

Lägg till tips

Bifoga