Spejarscouten lär sig koordination och precision.

Valikko

Precisionsgrenar


Målsättning:

Spejarscouten lär sig koordination och precision.

Beskrivning:

Patrullen spelar ett eller flera grenar som kräver precision.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd osa kokousta
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Motion i terrängen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Exempel på grenar: curling, mölkky, kubb, snöbollskastning, krocket mm.

Lägg till tips

Bifoga