Spejarscouten lär sig att röra sig till sjöss både säkert och e“ektivt.

Valikko

På sjön


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att röra sig till sjöss både säkert och e“ektivt.

Beskrivning:

Scouten paddlar eller ror och lär sig hur man beter sig i en båt.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Motion

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Hur uppför man sig i en båt: tyngdpunkten hålls lågt – man får inte stå, man ska alltid ha flytväst, man uppför sig lugnt.

Ni kan tävla genom att ro eller paddla genom en bana med svängar, vändningar, riktningsbyten, sträckor där man ska röra sig så rakt som möjligt och så vidare. Hur lyckas uppgiften ifall roddaren/paddlaren inte ser utan endast måste följa direktiv från någon som står på stranden?

Lägg till tips

Bifoga