Spejarscouten lär sig att det är lättare att röra sig i snö med skidor eller snöskor än vanliga skor.

Valikko

På vinten


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att det är lättare att röra sig i snö med skidor eller snöskor än vanliga skor.

Beskrivning:

Patrullen övar på att röra sig i snö med både vanliga skor och med skidor eller snöskor.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Motion

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen kan också prova på att skida, skida slalom, skrinna, gå med snöskor, att göra en slängkälke eller spela curling. Prova också på att dra en pulka eller ackja ifall det är möjligt.

Lägg till tips

Bifoga