Spejarscouten lär sig att organisera ett trevligt evenemang. Scouten upplever äventyr och utmanar både sig själv och gruppen.

Valikko

Jag planerar och arrangerar en terränglek


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att organisera ett trevligt evenemang. Scouten upplever äventyr och utmanar både sig själv och gruppen.

Beskrivning:

Scouterna planerar och genomför en terränglek med handledning av patrulledaren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd monta kokousta
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Terränglek

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga