Spejarscouten lär sig att organisera ett trevligt evenemang. Scouten upplever äventyr och utmanar både sig själv och gruppen.

Valikko

Patrullen planerar och förverkligar en terränglek


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att organisera ett trevligt evenemang. Scouten upplever äventyr och utmanar både sig själv och gruppen.

Beskrivning:

Scouten ordnar en terränglek tillsammans med de övriga spejarscouterna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd monta kokousta
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Terränglek

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga