Spejarscouten lär sig känna igen fåglar och observera sin omgivning.

Valikko

Vi går på fågelutfärd


Målsättning:

Spejarscouten lär sig känna igen fåglar och observera sin omgivning.

Beskrivning:

Patrullen går ut i naturen och lyssnar på fåglar och försöker känna igen olika fågelarter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd päivä
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper vid behov till med att ordna transporter och tar reda på var man bäst kan få syn på fåglar på den egna orten. Informationen ges oftast i lokaltidningen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Fåglar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Öva er att känna igen lätena på de mest allmänna fåglarna redan innan ni far på utfärd. Fågelläten finns på internet och i bibliotekets böcker om fågelläten. Kolla på internet exempelvis på sidan www.suomenluonto.fi ( på finska).

Lägg till tips

Bifoga