Spejarscouten lär sig att bära ansvar och planera aktiviteter.

Valikko

Jag planerar och utför tillsammans med en kompis en naturkännedomsuppgift med äventyrsscouterna


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att bära ansvar och planera aktiviteter.

Beskrivning:

Spejarscouten förverkligar utanför patrullen tillsammans med sitt par ett uppdrag enligt instruktioner han får och får respons för utförandet av uppgiften.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger Utomhus
Längd osa useaa kokousta
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen tar kontakt med äventyrsscouternas kapten och kommer överens om praktiska arrangemang. Kaptenen ger respons för uppgiften och lotsen handleder uppgiften direkt eller via patrulledaren.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Aktiviteten kan förverkligas till exempel som en bana med kontroller för äventyrsscouterna. Planera teman för kontrollerna tillsammans och dela ut var sitt tema åt paren. Paren har som uppgift att planera och förverkliga en kontroll med det angivna temat som passar äventyrsscouterna.

Exempel på teman: - fåglar - djurspår - svampar - djurens övervintring - väderleksobservation

Lägg till tips

Bifoga