Spejarscouten lär sig att bära ansvar.

Valikko

Jag utför en naturkännedomsuppgift med äventyrsscouterna


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att bära ansvar.

Beskrivning:

Spejarscouten förverkligar utanför gruppen ett uppdrag enligt instruktioner och får respons för utförandet av uppgiften.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen tar kontakt med äventyrsscouternas kapten och kommer överens om praktiska arrangemang. Kaptenen ger respons för uppgiften och lotsen handleder uppgiften direkt eller via patrulledaren.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Aktiviteten kan förverkligas till exempel som en bana med kontroller för äventyrsscouterna. Planera teman för kontrollerna tillsammans och dela ut var sitt tema åt spejarna. Spejarscouten har som uppgift att planera och förverkliga en kontroll med det angivna temat som passar äventyrsscouterna.

Exempel på teman: - fåglar - djurspår - svampar - djurens övervintring - väderleksobservation

Lägg till tips

Bifoga