Spejarscouten lär sig att ta ansvar.

Valikko

Jag utför tillsammans med en kompis en naturkännedomsuppgift med äventyrsscouterna


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att ta ansvar.

Beskrivning:

Spejarscouten förverkligar utanför patrullen tillsammans med sitt par ett uppdrag enligt instruktioner han får och får respons för utförandet av uppgiften.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger Utomhus Annan plats
Längd osa useaa kokousta
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen tar kontakt med äventyrsscouternas kapten och kommer överens om praktiska arrangemang. Kaptenen ger respons för uppgiften och lotsen handleder uppgiften direkt eller via patrulledaren.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Aktiviteten kan förverkligas till exempel som en bana med kontroller. Paren ska förverkliga en uppgift på en av kontrollerna. Spejarscouten behöver inte själv planera kontrollen.

Exempel på uppgifter: - naturkännedomsuppgifter: känna igen fåglar, insekter, djur, växter, träd, svampar och så vidare - para ihop djuret och dess spår - Kimspel - hämta åt mig –leken: Deltagarna hämtar så snabbt som möjligt till exempel ett löv från ett visst träd eller en växt åt lekledaren. - pyssel med material från naturen- bildkort på djur eller växter som kan användas som minnesspel för att lära äventyrsscouterna känna igen arterna

Lägg till tips

Bifoga