Spejarscouten fördjupar sina kunskaper i allemansrätten.

Valikko

Jag känner till allemansrätten


Målsättning:

Spejarscouten fördjupar sina kunskaper i allemansrätten.

Beskrivning:

Patrullen repeterar allemansrätten och gör till exempel en tavla om den. Vad betyder rättigheterna och varför är de viktiga?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Utomhus
Längd kokous
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Allemansrätten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Allemansrätten kan till exempel repeteras med memoryspel, domino, liten spårning i kårlokalens närmiljö eller genom att göra ett kollage med hjälp av enskilda ord eller meningar. Du kan också berätta en historia om en hajkare, som emellanåt följer och emellanåt bryter mot allemansrätten. Spejarscouternas uppgift är att i berättelsen känna igen de rätta och felaktiga delarna. Ni kan också repetera allemansrätten genom att göra ett skådespel av den, genom teckningar eller genom att förklara rättigheter och skyldigheter likt ett Alias spel.

Lägg till tips

Bifoga