Spejarscouten lär sig att tillämpa allemansrätten i praktiken.

Valikko

Jag leder ett möte om allemansrätten med en kompis


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att tillämpa allemansrätten i praktiken.

Beskrivning:
Spejarscouten planerar tillsammans med sitt par en övning, lek eller spel med allemansrätten som tema.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Allemansrätten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ni kan komma överens om på förhand hurdana övningar paren ska planera så att alla inte gör samma frågesport. Spel kan planeras kring bekanta spelregler. Som modeller för spel kan man ha till exempel memoryspel, domino eller Alias. Som bas för en lek kan man använda en för scouterna bekant lek, till exempel ett skepp kommer lastat, olika springlekar eller tafatt.

Lägg till tips

Bifoga