Spejarscouten lär sig att berätta om allemansrätten och får samtidigt ledarskaps- och organiseringserfarenhet

Valikko

Vi planerar och förverkligar program om allemansrätten för äventyrsscouterna


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att berätta om allemansrätten och får samtidigt ledarskaps- och organiseringserfarenhet

Beskrivning:

Patrullen ansvarar för ett äventyrsscoutmöte med allemansrätten som tema.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Enligt behov.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Allemansrätten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lotsen bestämmer tillsammans med äventyrsscoutkaptenen en lämplig tidpunkt för mötet. Lotsen handleder och ger feedback.

Planera ett vanligt möte för äventyrscouterna där varje spejarscout eller spejarscoutpar får sin egen andel att hålla. Arrangera en spårning eller en liten tävling där varje spejarscout håller uppgiften vid sin egen kontroll.

Lägg till tips

Bifoga